خط بسته بندی بهداشتی یخ

دستگاه بسته بندی یخ شرکت TSG

به لحاظ توجه به بهداشتی بودن یخ پس از عرضه آن به مصرف کننده لازم است پس از تولید یخ برروی آن کیسه پلاستیکی کشیده شودکه مااین امررامیسرکردیم.
این دستگاه تشکیل شده از: تسمه نقاله ۳متری جهت انتقال یخ ازروی پالت به سمت اره اره یخ بری درجه بندی شده جهت سایزبندی یخ سورتینگ به منظورکشیدن نایلون برروی یخ تسمه نقاله ۴متربه بالا همراه با میز اتو جهت پرس کردن نایلون پس ازعبوراز سورتینگ. به علت اینکه درانتهای تسمه نقاله ارتفاع وانت ویا کامیونهای بارگیری متفاوت میباشد مااین مشکل راحل کرده وبافن آوری جدیدی انتهای دستگاه رامتغیرکرده ایم .

دستگاه بسته بندی یخ | شرکت TSG

خرید دستگاه بسته بندی یخ

برای خرید دستگاه بسته بندی یخ شرکت TSG کلیک کنید.

برای خرید دستگاه بسته بندی یخ شرکت TSG کلیک کنید.