> محصولات اصلی > کندر (سنگین کن)
کندر (سنگین کن)
کندر (سنگین کن)
تامین کننده:
کد محصول:

کندر (سنگین کن)

توضیحات
این دستگاه دراندازه های
دهنه ۷۰ و ۸۰ الکتروموتور ۳۰ اسب
دهنه ۹۰ الکتروموتور ۴۰ اسب
دهنه ۱۰۰ الکتروموتور ۵۰ اسب
همراه با تابلو برق ستاره مثلث

مزایای خرید از تجهیزکاران صنعت جنوب

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

شما قصد طراحی آن را دارید

شما قصد طراحی آن را دارید

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

اطلاعات محصول

مشخصات فنی

نحوه ارسال

نحوه ارسال مطابق با قید شده در قرارداد .

کندر (سنگین کن)

این دستگاه دراندازه های
دهنه ۷۰ و۸۰الکتروموتور ۳۰ اسب
دهنه ۹۰الکتروموتور۴۰اسب
دهنه ۱۰۰ الکتروموتور۵۰اسب
همراه باتابلو برق ستاره مثلث

کندر (سنگین کن)

این دستگاه دراندازه های
دهنه ۷۰ و۸۰الکتروموتور ۳۰ اسب
دهنه ۹۰الکتروموتور۴۰اسب
دهنه ۱۰۰ الکتروموتور۵۰اسب
همراه باتابلو برق ستاره مثلث

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.