> محصولات اصلی > دستگاه خط بسته بندی یخ
دستگاه خط بسته بندی یخ
دستگاه خط بسته بندی یخ
دستگاه خط بسته بندی یخ
دستگاه خط بسته بندی یخ
دستگاه خط بسته بندی یخ
دستگاه خط بسته بندی یخ
تامین کننده:
کد محصول:

دستگاه خط بسته بندی یخ

توضیحات
به لحاظ توجه به بهداشتی بودن یخ پس از عرضه آن به مصرف کننده لازم است پس از تولید یخ برروی آن کیسه پلاستیکی کشیده شودکه مااین امررامیسرکردیم.
این دستگاه تشکیل شده از:
تسمه نقاله ۳متری جهت انتقال یخ ازروی پالت به سمت اره یخ بری درجه بندی شده جهت سایزبندی یخ سورتینگ به منظورکشیدن نایلون برروی یخ تسمه نقاله ۴ متربه بالا همراه با میز اتو جهت پرس کردن نایلون پس ازعبوراز سورتینگ.
به علت اینکه درانتهای تسمه نقاله ارتفاع وانت ویا کامیونهای بارگیری متفاوت میباشد مااین مشکل راحل کرده وبافن آوری جدیدی انتها

مزایای خرید از تجهیزکاران صنعت جنوب

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

شما قصد طراحی آن را دارید

شما قصد طراحی آن را دارید

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

اطلاعات دستگاه خط بسته بندی یخ

مشخصات فنی

نحوه ارسال

نحوه ارسال مطابق با قید شده در قرارداد

توضیحات دستگاه خط بسته بندی یخ

به لحاظ توجه به بهداشتی بودن یخ پس از عرضه آن به مصرف کننده لازم است پس از تولید یخ برروی آن کیسه پلاستیکی کشیده شودکه مااین امررامیسرکردیم.
دستگاه خط بسته بندی یخ تشکیل شده از:
تسمه نقاله ۳متری جهت انتقال یخ ازروی پالت به سمت اره یخ بری درجه بندی شده جهت سایزبندی یخ سورتینگ به منظورکشیدن نایلون برروی یخ تسمه نقاله ۴ متربه بالا همراه با میز اتو جهت پرس کردن نایلون پس ازعبوراز سورتینگ.
به علت اینکه درانتهای تسمه نقاله ارتفاع وانت ویا کامیونهای بارگیری متفاوت میباشد مااین مشکل راحل کرده وبافن آوری جدیدی انتها

به لحاظ توجه به بهداشتی بودن یخ پس از عرضه آن به مصرف کننده لازم است پس از تولید یخ برروی آن کیسه پلاستیکی کشیده شودکه مااین امررامیسرکردیم.
دستگاه خط بسته بندی یخ تشکیل شده از:
تسمه نقاله ۳متری جهت انتقال یخ ازروی پالت به سمت اره یخ بری درجه بندی شده جهت سایزبندی یخ سورتینگ به منظورکشیدن نایلون برروی یخ تسمه نقاله ۴ متربه بالا همراه با میز اتو جهت پرس کردن نایلون پس ازعبوراز سورتینگ.
به علت اینکه درانتهای تسمه نقاله ارتفاع وانت ویا کامیونهای بارگیری متفاوت میباشد مااین مشکل راحل کرده وبافن آوری جدیدی انتها

محصولات تجهیزکاران صنعت جنوب

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.