> محصولات اصلی > خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
خشک کن نایلون
تامین کننده:
کد محصول:

خشک کن نایلون

توضیحات
این دستگاه پس ازدستگاه سانتریفیوژ قرارگرفته وبه خشک کردن نایلون جهت
انتقال فوری به کندر کمک بزرگی می‌کند.
خشک کن نایلون درپایان کارنایلونهای خروجی راصددرصدخشک تحویل شمامیدهد.
خشکن ۲۰، ۳۰ ویا۴۰ ماردونه
موتورگیربکس دورمتغیر
فن حلزونی جهت انتقال گرما وخشک کردن نایلونها

مزایای خرید از تجهیزکاران صنعت جنوب

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

شما قصد طراحی آن را دارید

شما قصد طراحی آن را دارید

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

توضیحات محصول

مشخصات فنی

نحوه ارسال

نحوه ارسال مطابق با قید شده در قرارداد .

خشک کن نایلون

این دستگاه پس ازدستگاه سانتریفیوژ قرارگرفته وبه خشک کردن نایلون جهت
انتقال فوری به کندر کمک بزرگی می‌کند.
خشک کن نایلون درپایان کارنایلونهای خروجی راصددرصدخشک تحویل شمامیدهد.
خشکن ۲۰، ۳۰ ویا۴۰ ماردونه
موتورگیربکس دورمتغیر
فن حلزونی جهت انتقال گرما وخشک کردن نایلونها

خشک کن نایلون

این دستگاه پس ازدستگاه سانتریفیوژ قرارگرفته وبه خشک کردن نایلون جهت
انتقال فوری به کندر کمک بزرگی می‌کند.
خشک کن نایلون درپایان کارنایلونهای خروجی راصددرصدخشک تحویل شمامیدهد.
خشکن ۲۰، ۳۰ ویا۴۰ ماردونه
موتورگیربکس دورمتغیر
فن حلزونی جهت انتقال گرما وخشک کردن نایلونها

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.