> محصولات اصلی > آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
آسیاب پلاستیک
تامین کننده:
کد محصول:

آسیاب پلاستیک

توضیحات
آسیاب پلاستیک
دراندازه های :
دهنه ۴۰الکتروموتور۲۰ اسب. تابلو برق دوضرب، تیغه شمشیری(چهارتیغ متحرک ودو تیغ ثابت)
دهنه ۶۰ الکتروموتور ۳۰ اسب تابلوبرق دو ضرب تیغه نیمه شمشیری نیمه چکشی(٨تیغ متحرک ۴تیغ ثابت)
دهنه ۸۰الکتروموتور۴۰ اسب تابلوبرق دوضرب تیغه نیمه چکشی نیمه شمشیری(٨تیغ متحرک ۴تیغ ثابت)
دهنه ۱۰۰ الکتروموتور ۵۰ اسب تابلوبرق دوضرب تیغه ها نیمه چکشی نیمه شمشیری( ٨تیغ متحرک و۴ تیغ ثابت)
دهنه ۱۲۰ الکتروموتور ۵۰ اسب تابلو برق دوضرب جک قیف بالا وجک طوری پایین تیغه ها نیمه چکشی نیمه شمشیری(١٢

مزایای خرید از تجهیزکاران صنعت جنوب

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

۰۹۱۷۳۸۰۰۹۱۶

شما قصد طراحی آن را دارید

شما قصد طراحی آن را دارید

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

تا کنون نمونه مشابه آن ساخته نشده

مشخصات

نحوه ارسال

نحوه ارسال مطابق با قید شده در قرارداد

آسیاب پلاستیک

آسیاب های ما دارای امنیت بسیار بالا برای اپراتور و سهولت در نگهداری و استفاده از آن میباشد .
قیف پایین به صورت متحرک بوده که توری را بالا فیکس نگه میدارد که این امر باعث آسانی در امر تعویض تور و تمیز کردن تور از مواد بازیافتی میباشد .
سهولت بسیار در امر تیز کردن و ریگلاژ تیغه ها که باعث میشود در کمترین زمان ممکن این کار انجام گیرد .

آسیاب پلاستیک

آسیاب های ما دارای امنیت بسیار بالا برای اپراتور و سهولت در نگهداری و استفاده از آن میباشد .
قیف پایین به صورت متحرک بوده که توری را بالا فیکس نگه میدارد که این امر باعث آسانی در امر تعویض تور و تمیز کردن تور از مواد بازیافتی میباشد .
سهولت بسیار در امر تیز کردن و ریگلاژ تیغه ها که باعث میشود در کمترین زمان ممکن این کار انجام گیرد .

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.